Nasz personel
zadba o Twoje zdrowie!

więcej informacji

 

Godziny
otwarcia przychodni

Poniedziałek 08:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 18:00
Środa 08:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 18:00
Piątek 08:00 - 18:00

Jak zostać naszym pacjentem

 

pobierz formularz 

 

 

e-recepta już dostępna

Recepta elektroniczna (e-recepta) to kolejny etap cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Od stycznia 2019 r. wszystkie apteki na terenie kraju mają możliwość jak również obowiązek realizacji...Więcej

Planując wakacje, nie zapomnij o EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejsk...Więcej
 

Bezpiecznie przetrwać upały

Aby utrzymać dobre samopoczucie i bezpiecznie przetrwać upały należy przestrzegać kilku zasad::  1. należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu - zwłaszcza w godzinach 11:00 -14:00, po...Więcej

Dokumentacja medyczna a opłaty

Od dnia 4 maja 2019 roku, na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektó...Więcej
 

Specjalizacje


Lekarze
POZ

 

 

Stomatologia
 

 

 

Pielęgniarka
środowiskowa

 

 

Pielęgniarka
położna

 

 

SPZOZ Pomiechówek

O przychodni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku działa w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, co gwarantuje pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką w ramach NFZ pozostających w zakresie kompetencji lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii.

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20