Na podstawie informacji zawartych na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych, a także inwestycją w zdrowie własne, dzieci i starszego pokolenia. Należy pamiętać, że im większe „wyszczepienie” populacji tym mniejsze ryzyko epidemiologiczne w populacji oraz ryzyko powikłań, co ostatecznie przekłada się na niższą zachorowalność i koszty leczenia.

W Polsce szczepienia ochronne dzieci przeciw wybranych chorobom zakaźnym są obowiązkowe i bezpłatne (finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia). W każdym roku GIS opracowuje szczegółowy program szczepień ochronnych (Tabela) zawierający wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień oraz zasad ich przeprowadzania. 

 


Żródło: Tabela pobrana ze strony http://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien/ (pobrane dnia 23.08.2018), Informacje szczegółowe na stronei: https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-obowiazkowe/ (pobrane dnia 23.08.2018)

Szczepienia osób dorosłych są równie ważne, jak dzieci. Wraz z wiekiem starzeje się też układ odpornościowy, a organizm jest podatniejszy na choroby (np. zakażenia pneumokokowe, grypa). W wyniku powikłań chorobowych, których można było zapobiec poprzez szczepienia prawdopodobieństwo zgonu osoby dorosłej jest wielokrotnie większe niż u dzieci.

Informacje dotyczące godzin szczepień w przychodni SPZOZ Pomiechówek dostępne są w zakładce "godziny przyjęć".

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70