Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w warunkach ambulatoryjnych tj. w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta.

W godzinach 18:00 – 08:00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy świadczenia POZ realizowane są poprzez  nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (szczegóły dot. najbliższych placówek w pliku do pobrania). 

W celu skorzystania ze świadczeń POZ należy dokonać  imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przychodni, oddzielnie do lekarza, pielęgniarki i położnej.

Osoby ubezpieczone (objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia) nie ponoszą żadnych kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką w ramach kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Koszt wizyty pacjentów w POZ nieposiadających ubezpieczenia: 50 zł (cena nie obejmuje kosztów zleconych badań oraz refundacji na leki).

W ramach kontraktu z NFZ  i na podstawie medycznego uzasadnienia lekarz POZ może skierować na wybrane badania laboratoryjne i obrazowe.

Szczegóły funkcjonowania POZ dostępne są na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70