12.03.2024
Szczepienia przeciw HPV aktualizacja 2024 r.

HPV (ang. Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. Wyróżnia się ponad 150 typów HPV. Wirus ten wywołuje zachorowania na raka szyjki macicy (śmiertelność raka szyjki macicy oceniana jest na poziomie 50%) oraz raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia, raka odbytu, a także brodawki narządów płciowych (kłykciny kończyste) u mężczyzn oraz raka jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, okolic głowy i szyi u obu płci.

 

Powszechny program szczepień przeciw HPV rozszerza bezpłatny Program Szczepień Ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

 

Główny cel szczepień przeciw HPV to zapobieganie chorobom nowotworowym, a także bezpieczeństwo i korzyści wynikające z realizacji tychże szczepień, co potwierdzają światowe i europejskie rekomendacje (jest powszechnie stosowana w 125 krajach).

Obecnie w Polsce szczepienia przeciw HPV są dobrowolne, a decyzja o szczepieniu jest podejmowana indywidualnie.
 

Dawka wiedzy dot. programu:

 1. Kto może skorzystać z programu?

 2. Rejestracja.

 3. Schemat szczepienia i szczepionki stosowane w programie.

 4. Przeciwwskazania do szczepienia


1. Kto może skorzystać z programu?
 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.01.2024 r. - powszechny program szczepień przeciw HPV skierowany jest do dziewcząt i chłopców po ukończeniu 11. roku życia, do ukończenia 14. roku życia tj. od dnia 11 urodzin, do dnia poprzedzającego 14 urodziny (w schemacie dwudawkowym).


Dla rocznika 2010 szczepienie musi być rozpoczęte przed ukończeniem 14. roku życia tj. do dnia poprzedzającego 14 urodziny i może być zakończone po dacie 14 urodzin (z zachowaniem dwudawkowego schematu).

 

Dzieci z roczników zakwalifikowanych do szczepienia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepienia przed rozpoczęciem powszechnego programu szczepień, mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach powszechnych szczepień.

 

Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli następuje przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych

 


2. Rejestracja.

 

Szczepienie przeciw HPV można wykonać w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która realizuje szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i młodzieży.

 

trzy sposoby rejestracji wizyty na szczepienie, tj.:

 

 • bezpośrednio w placówce POZ, która wykonuje szczepienia przeciw HPV,

 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,

 • telefonicznie - infolinia: +48 800 100 101 (działa codziennie w godz. 08.00 – 18.00).

 

Jakie dane są potrzebne do rejestracji na szczepienie

 

 • imię i nazwisko pacjenta,

 • numer PESEL,

 • numer telefonu lub adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego.


3. Schemat szczepienia i szczepionki stosowane w programie.

 

Obie szczepionki podawane są w dwóch dawkach. Rekomendowany odstęp między szczepieniami to 6 miesięcy, jednakże nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Szczepionki:

 • 2-walentana Cervarix dawka 0,5 ml (GlaxoSmithKline Biologicals s.a.)

 • 9-walentna Gardasil 9 dawka 0,5 ml (Merck Sharp & Dohme B.V)

Program nie przewiduje realizacji szczepienia w schemacie trzydawkowym, niezależnie od terminów szczepień planowanych indywidualnie lub wskazań medycznych.

Uwaga!

Szczepienia są dobrowolne, a decyzja o szczepieniu podejmowana jest indywidualnie, po ocenie korzyści i ryzyka dokonanej przez lekarza.


4. Przeciwwskazania do szczepienia.

 

Nie można wykonać szczepienia przeciw HPV, jeśli w przeszłości u osoby szczepionej wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (w tym anafilaktyczna) po poprzedniej dawce szczepionki lub na jakikolwiek składnik szczepionki.

 

Źródła:

(1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny: https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/szczepienia-hpv/

(2) Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv

 

#szczepieniaHPV #szczepienie #program #szczepieniadzieci

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70