24.08.2023
Fundusze Europejskie - Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”) nr POIS.11.03.00-00-0073/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Celem projektu jest wsparcie placówek POZ w zakresie zwiększenia stopnia ich cyfryzacji w celu integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienia procesów związanych z udzielaniem świadczeń

 

Przedmiotem wsparcia jest wyposażenie placówki POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji gabinetowej e-Gabinet+, umożliwiającej obsługę procesu udzielania świadczeń i raportowania do NFZ zgodnie z modelem referencyjnym.

 

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 199 302 875,71 zł. Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 199 302 875,71 zł. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Funduszy Europejskich (link do strony).

 

Poprawna realizacja projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wymaga stosowania procedur wskazanych w dokumentach programowych PO IiŚ 2014-2020. W związku z powyższym wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać poprzez formularz (link do strony) oraz wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na ten temat przeciwdziałania nadużyciom znajdują się na stronie serwisu programu Infrastruktura i Środowisko (link do strony).

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70