Leczenie stomatologiczne w ramach NFZ

 

W ramach programu polityki zdrowotnej - Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło badanie pt. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016–2020” z którego wynika, że niecały 1% populacji osób w wieku 35-44 lat w Polsce jest wolna od próchnicy, natomiast przeciętny dorosły Polak ma prawie 7 zębów z próchnicą. Stan zdrowia jamy ustnej Polaków w wieku 65-74 lata również nie jest zadowalający, ponieważ utrzymuje się wysoki odsetek osób z bezzębiem i niska liczba zachowanych zębów naturalnych.

 

Choroba próchnicowa to choroba bakteryjna, która wpływa zarówno na zdrowie człowieka jak i na jego funkcjonowanie osobiste i społeczne. Zęby zniszczone próchnicą mogą być powodem zapaleń i ropni w okolicy chorego zęba, a także mogą doprowadzić do niepotrzebnego bólu, leczenia kanałowego, a nawet do utraty zęba. Braki w uzębieniu wpływają zarówno na estetykę twarzy jak i na postrzeganie przez inne osoby, dodatkowo utrudniają rozdrobnienie pokarmu, co może być przyczyną zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

 

Złe wyniki stanu uzębienia Polek i Polaków nie tłumaczy fakt, że na wizytę do stomatologa można umówić się bez skierowanie. Jednakże, nie wszystkie gabinety stomatologiczne decydują się, aby podpisać umowę z NFZ oraz nie wszystkie gabinety uzyskują kontrakt na leczenie w ramach NFZ. Dlatego też niepokoi fakt, że według danych Narodowego Funduszu Zdrowia liczba gabinetów stomatologicznych posiadających umowę z NFZ z roku na rok spada - najwięcej na terenach wiejskich.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia każdej ubezpieczonej osobie (objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia) zapewnia możliwość bezpłatnego leczenia stomatologicznego w określonym zakresie (wybrane usługi), a za świadczenia stomatologiczne nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni.

Godziny pracy gabinetu stomatologicznego dostępne są na stronie SPZOZ w zakładce "godziny przyjęć".

Świadczenia stomatologiczne w ramach ubezpieczenia NFZ

Raz w roku - badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej

Osoba dorosła objęta ubezpieczeniem zdrowotnym co roku może wykonać badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej. Również raz w roku kalendarzowym warto przyjść z dzieckiem do gabinetu stomatologicznego, aby wykonać mu badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej. Badanie to nie boli i ma na celu ocenę stanu zdrowia jamy ustnej (zębów, przyzębia, dziąseł, języka i błon śluzowych) oraz edukację w zakresie właściwej higieny jamy ustnej.

 

Trzy razy w roku - badanie lekarskie kontrolne

Trzy razy w roku kalendarzowym osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym może udać się na kontrolne badanie stomatologiczne. Wyjątek stanowią tu kobiety w ciąży i w okresie połogu, którym to świadczenie udzielane jest nie częściej niż 1 raz na kwartał.

 

Leczenie próchnicy

Od 2022 roku w ramach leczenia próchnicy stosuje się wypełnienie tzw. „białymi plombami”. Amalgamat, który był stosowany w tylnych zębach został zastąpiony kompozytowym materiałem chemoutwardzalnym, który jest droższy, ale i bardziej estetyczny, a przede wszystkim zdrowszy i bezpieczniejszy dla środowiska.

Do wypełnienia „białymi plombami” w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3) stosowany jest tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny, a w dalszych zębach (od zęba czwartego) do wypełnień ubytków stosuje się tzw. materiał kapsułkowy. Jest to również materiał chemoutwardzalny kompozytowy lub glasjonomerowy lecz mniej wytrzymały.

 

Leczenie kanałowe (endodontyczne) u dorosłych tylko w przypadku siekaczy i kłów

W przypadku osób dorosłych (tj. powyżej 18. roku życia) leczenie kanałowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy jedynie zębów przednich, czyli od kła do kła (3–3). Pozostałe zęby wymagające leczenia endodontycznego należy leczyć prywatnie. Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów, ale tylko do 3 kanałów w zębie.

 

Raz na pięć lat – proteza, a raz na dwa lata - naprawa protezy zębowej

Osoba dorosła objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo do protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych w przypadku, gdy w jednym łuku brakuje jej co najmniej 5. zębów lub w przypadku bezzębia do protezy całkowitej szczęki lub żuchwy. Raz na dwa lata – przysługuje naprawa protezy zębowej. Ograniczenie na świadczenia protetyczne nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

 

Ponadto, osobom dorosłym ubezpieczonym przysługuje również:

 

 • leczenie bólu zęba w dniu zgłoszenia w placówkach ambulatoryjnych (po godzinie 18.00 oraz w weekendy w placówkach, które pełnią dyżur stomatologicznej pomocy doraźnej), które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;

 • zdjęcie rentgenowskie wewnątrzustne – do dwóch zdjęć w jednym roku kalendarzowym;

 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego, w tym chirurgiczne;

 • usunięcie kamienia nazębnego – raz w roku;

 • znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi;

 • leczenie zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej;

 • oczyszczanie kieszonek zębowych.

Dzieciom i młodzieży przysługują również:

 • 3 razy L, czyli lakowanie, lapisowanie i lakierowanie

 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych

 • leczenie chorób przyzębia

 • leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi do ukończenia 12 r.ż.

 

Współfinansowanie świadczeń (dopłata) a leczenie zębów na NFZ

Obecnie nie ma możliwości dopłacenia za leczenie. Co to oznacza? Leczenie zęba całkowicie za darmo według standardów narzuconych przez NFZ, albo płatność za całość usługi z własnej kieszeni. Lekarz stomatolog nie może przeprowadzić leczenia na NFZ, a osobno policzyć za plombę wykonaną z lepszego materiału. Leczenie ubytku w zębie i założenie plomby lepszej jakości (poza standardem NFZ) powoduje, że pacjent płaci za całość usługi.

 

Źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2148 z późn.zm.) link do strony; pobrany w dniu 20.02.2024 r.

 2. Narodowy Fundusz Zdrowia (link do strony; pobrany w dniu 20.02.2024 r.)

 3. Ministerstwo Zdrowia (link do strony; pobrany w dniu 20.02.2024 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70