27.02.2023
Skierowanie na badania

Skierowania na badania laboratoryjne wydawane są w formie papierowej (z wyłączeniem skierowania na badania diagnostyczne „Profilaktyka 40 PLUS”). W związku z powyższym należy pamiętać, by wchodząc do gabinetu zabiegowego mieć ze sobą skierowanie papierowe na badanie laboratoryjne.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia* w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej dotyczy skierowań na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia), leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne finansowane ze środków publicznych, rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy oraz na wybrane badania, tj.:

a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,

b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,

c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,

d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,

e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne.

 

 

 

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (DZ.U. 2022 poz.1417)

 

 

#e-skierowanie #skierowanie elektroniczne #skierowanie


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70