14.03.2024
Ubezpieczenie EKUZ a profilaktyka

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w skrócie EKUZ jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do leczenia za granicą w zakresie niezbędnym ze względu na stan zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje leczenia planowanego, ani też świadczeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W Polsce karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyłącznie ubezpieczonym osobom tj. zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadającym prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Podstawowe zasady korzystania z EKUZ

  • karta wydawana jest każdemu ubezpieczonemu obywatelowi na określony czas - bez względu na wiek;

  • wraz z kartą EKUZ należy mieć przy sobie dokument tożsamości;

  • zasady korzystania z usług zdrowotnych za granicą różnią się pomiędzy krajami. Świadczenia, które w Polsce są bezpłatne – nie muszą być takie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Karta EKUZ daje prawo do leczenia na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeżeli obywatele danego kraju płacą za świadczenia, to i posiadacze karty EKUZ dopłacą z własnej kieszeni a NFZ nie zwróci poniesionych kosztów. Przykłady:

Chorwacja: lekarz POZ – wizyta 10 kun, leczenie specjalistyczne i szpitalne – pacjent pokrywa 20% kosztów, ale nie więcej niż 2000 kun. Czechy: leczenie na szpitalnym oddziale ratunkowym – 90 koron. Francja: lekarz POZ – około 25 Euro, jednakże można zgłosić się o zwrot 70% poniesionych kosztów, leczenie szpitalne – najczęściej pacjent płaci 20% kosztów; pacjent również płaci za leczenie szpitalne i transport sanitarny. Włochy: lekarz POZ – wizyta około 36 Euro, dopłata do świadczeń specjalistycznych, szpitalnych jak i za transport do szpitala. Więcej informacji na temat leczenia w poszczególnych krajach dostępnych jest na stronie NFZ (link do strony).

  • posiadając kartę EKUZ i korzystając z usług lekarzy, którzy akceptowali kartę EKUZ (najczęściej są to publiczne ośrodki) można zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów. W Polsce ubezpieczycielem jest najczęściej Narodowy Fundusz Zdrowia.

  • Ważne - jeżeli miejsce pobytu w innym kraju nie dotyczy wyłącznie celów podróżniczych, należy zarejestrować się za pomocą formularza S1 (link do strony), zamiast korzystać z karty EKUZ, aby uzyskać opiekę medyczną.

Więcej informacji na temat karty EKUZ dostępnych jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (link do strony).

Źródła:

(1) Ministerstwo Zdrowia (link do strony)

(2) Narodowy Fundusz Zdrowia (link do strony)

(3) Komisja Europejska (link do strony).


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70