10.11.2023
Projekt E-KONSYLIUM - zdalne konsultacje kardiologiczne w POZ

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku jako jedna z 40 placówek POZ w Polsce bierze udział w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia pt. „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W ramach projektu podmioty, które udzielają świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą tworzyć sieć kardiologiczną wraz z Ośrodkami Wiodącymi oraz Szpitalami Partnerskimi.

 

Głównym celem projektu E-Konsylium jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej a także:

  • szybsza diagnostyka pacjenta - bezpośrednie konsultacje medyczne w zakresie opieki kardiologicznej;

  • dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta dla świadczeniodawców będących w sieci wraz z wynikami z diagnostyki obrazowej;

  • ułatwienie kontaktu i przyspieszenie konsultacji ze specjalistami;

  • e-konsultacje szpitala ze szpitalem wyżej wyspecjalizowanym oraz lekarza POZ ze szpitalem.

 

Co oznacza udział w projekcie E-Konsylium dla pacjentów SPZOZ Pomiechówek?

 

Grupa zakwalifikowanych pacjentów, zgodnie z procedurami projektu, zostanie poddana badaniom kardiologicznym w SPZOZ Pomiechówek, a wyniki tychże badań zostaną zdalnie skonsultowane pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (konsultacje pilne oraz konsultacje w wyznaczonym terminie) w celu podjęcia decyzji o dalszym sposobie leczenia.

 

Dodatkowo w SPZOZ Pomiechówek zweryfikowany zostanie schemat diagnostyczno-terapeutyczny w obszarze opieki kardiologicznej, który został uprzednio opracowany przez Ośrodek Wiodący.

 

Dla SPZOZ Pomiechówek Szpitalem Partnerskim będzie Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie.

 

W ramach realizacji powyższego zadania placówka POZ zostanie doposażona w niezbędne narzędzia diagnostyczne w tym aparat EKG i holter EKG oraz urządzenia niezbędne do konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (terminal i skaner).

 

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70