29.12.2022
Skuteczność szczepień

Szczepionki chronią zaszczepione osoby i ich otoczenie przed chorobami, ograniczając ryzyko szerzenia się chorób jednocześnie budując odporność populacyjną zwaną również odpornością grupową. Oznacza to, że osoby których nie można szczepić (ze względu na wiek lub stan zdrowia), korzystają ze szczepień osób zaszczepionych, ponieważ choroba nie może łatwo rozprzestrzeniać się w społeczności.

W przypadku niektórych chorób zakaźnych np. tężec nie można polegać na odporności populacyjnej (do zarażenia może dojść przy okazji prac polowych, a także po ugryzieniu przez zwierzęta), a szczepienie jest jedynym sposobem zapewniającym bezpośrednią ochronę przeciwko tężcowi.

W okresie od października 2006 roku do grudnia 2019 roku wdrożono w Danii powszechny program szczepień przeciw HPV obejmujący kobiety w wieku 17–30 lat. Na podstawie wyników udowodniono, że szczepienie przeciw HPV rozpoczęte poniżej 19 r.ż., a zwłaszcza przed ukończeniem 16 r.ż., znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u młodych kobiet.

 

Należy pamiętać, że brak szczepień może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, np.:

 • błonica zabija 1 na 10 osób, które zachorowały na tę chorobę, pomimo leczenia,
 • u prawie 9 na 10 niemowląt, których matki na początku ciąży zachorowały na różyczkę wystąpił wrodzony zespół różyczkowy (np. głuchota, zaćma i niepełnosprawność intelektualna),
 • choroba meningokokowa zabija 1 na 10 dotkniętych nią osób, pomimo szybkiej diagnozy oraz natychmiastowego leczenia,
 • u 3 na 10 osób dotkniętych odrą wystąpiły powikłania typu zapalenie ucha, biegunka, zapalenie płuc i zapalenie mózgu,
 • krztusiec (koklusz) u niemowląt wywołuje ataki kaszlu, zapalenie płuc, zapalenie mózgu , drgawki, a nawet może doprowadzić do śmierci.

Skuteczność szczepionek, podobnie jak w przypadku terapii lekowych nie jest 100%, ponieważ uzależniona jest od kilku czynników tj.:

 • wiek,
 • inne choroby lub problemy zdrowotne,
 • czas, jaki upłynął od szczepienia,
 • wcześniejszy kontakt z chorobą,
 • sposób podania szczepionki,
 • szczepionka.

Źródła:

(1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny: https://szczepienia.pzh.gov.pl/category/dla-pacjentow/skutecznosc-szczepien-dla-pacjentow/

(2) Europejski portal informacji o szczepieniach: https://vaccination-info.eu/pl

(3) Ulotka informacyjna ECDC – Błonica (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(4) Ulotka informacyjna ECDC – Wrodzony zespół różyczkowy (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(5) Ulotka informacyjna ECDC – Choroba meningokokowa (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(6) „Pink Book” amerykańskiego CDC – Odra (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(7) Ulotka informacyjna ECDC – Krztusiec (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70