24.09.2021
Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19

Od 24 września 2021 roku wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat mogą otrzymać trzecią dawkę szczepionki (tzw. przypominającą) marki Pfizer.

Przyjęcie trzeciej dawki możliwe jest po 6 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki (pierwszej w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

Przykładowo, jeśli druga dawka szczepionki została podana 1 marca, to skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września i dopiero od tego dnia można się rejestrować przez dedykowane kanały (infolinia, internet - konto IKP, przez telefon lub osobiście w punkcie rejestracji).

Ważne! Trzecia dawka szczepionki (tzw. przypominająca) będzie marki Pfizer bez względu na pierwotnie przyjętą szczepionkę (Johnson & Johnson, AstraZeneca lub Moderna).

Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia od 1 września 2021 r. trzecia dawka (tzw. dodatkowa) szczepionki może zostać podana osobom z zaburzeniami odporności, tj.

1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
2. po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
5. z zakażeniem wirusem HIV;
6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkowa (trzecia) dawka może zostać podana po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, tj. po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:
- u osób wieku powyżej 18 roku życia należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),
- u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie. W sytuacji jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób w wieku powyżej 18 r.ż.

Zalecenia te mogą zostać uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z w/w preparatów.

Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19.

Informacje dodatkowe:

  1. Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię.
  2. Jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać ≥2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę.
  3. Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie.

pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70