10.03.2021
Szczepienia dla osób w wieku 60-69 lat, 70+ oraz pacjentów chorych przewlekle (grupa 1B)

Na podstawie przyjętego przez Ministerstwo Zdrowia harmonogramu szczepień  - osoby posiadające e-skierowanie na szczepienie zostaną zaszczepione. Elektroniczne skierowania wystawiane są centralnie (automatycznie) przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) według przyjętego założenia: rocznik lub przypisanie do danej grupy (np. osoby z grupy 1b, na podstawie danych uzyskanych z NFZ).

Osoby które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki od 8 marca 2021 r – drugą dawką zostaną zaszczepieni od 6 do 12 tygodni w zależności od przyjętego produktu, tj:

 • szczepionka mRNA Comirnaty (Pfizer) i COVID-19 Vaccine Moderna - do około 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni),
 • szczepionka Vaccine AstraZeneca do około 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni).

 

Osoby w wieku 60 - 69 lat

Od dnia 11 marca 2021 r. będzie możliwość rejestracji osób w wieku od 65 do 69 lat - zgodnie z otrzymanymi zaleceniami z Ministerstwa Zdrowia, mianowicie:

 • w dniach 11-13.03.2021 r. mogą rejestrować się osoby w wieku 69 lat (rocznik 1952)
 • w dniach 18-20.03.2021 r. mogą rejestrować się osoby w wieku 67-69 lat (rocznik od 1952 do 1954)
 • w dniach 22-24.03.2021 r. mogą rejestrować się osoby w wieku 65-69 lat (rocznik od 1952 do 1956)
 • od dnia 23.03.2021 r. mogą rejestrować się osoby w wieku 60-64 lat (rocznik od 1957 do 1961)

Osoby, które nie zapiszą się we wskazanym czasie, będą mogły to zrobić później lub skorzystać z formularza na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Ważne: Osoby w wieku od 60 do 69 lat zostaną zaszczepione w SPZOZ Pomiechówek  szczepionką AstraZeneca.
Liczba szczepionek jest ograniczona – 50 dawek na 1 populacyjny punkt szczepień. Szczepienia będą realizowane po 22.03.2021 r. – zgodnie z przyjętym terminem szczepień.

Osoby w wieku 70 lat i więcej

W dniach 25-27.03.2021 r. mogą rejestrować się osoby z grupy 70+, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami z Ministerstwa Zdrowia. Osoby z tej grupy wiekowej zostaną zaszczepione szczepionka mRNA Comirnaty (Pfizer)
Osoby, które nie zapiszą się we wskazanym czasie, będą mogły to zrobić później lub skorzystać z formularza na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Grupa 1B

Od dnia 10 marca 2021 r. będzie możliwość rejestracji osób chorych przewlekle tj. z grupy 1B. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów - do zaszczepienia w grupie 1B uprawnieni są pacjenci, którzy są:

 1. dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 2. z chorobą nowotworową, u których w latach 2020-2021 prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
 3. u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia lub
 4. po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne lub
 5. oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2020r. poz.2134) lub
 6. poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Osoby dializowane zostaną zaszczepione w stacji dializ podczas pobytu w dniach 16-21.03.2021 r., a kwalifikacja lekarska do szczepień nastąpi w danej stacji dializ.

Osoby chore onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe, urodzone po 1951 r.) będą szczepione w populacyjnych punktach szczepień lub w szpitalach tymczasowych. Pacjenci w trakcie czynnej terapii onkologicznej (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia lub leczenie celowane): powinni umawiać się na szczepienie w swoich ośrodkach onkologicznych.

Pacjent zakwalifikowany do grupy 1B powinien przed przyjęciem szczepionki przedstawić punktowi szczepień (lub ośrodkowi onkologicznemu) potwierdzenie przynależności do grupy 1B (np. zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację z historią choroby, kartę DiLO).

Na skierowaniu wystawionym przez lekarza w poradni onkologicznej lub w gabinecie lekarza POZ powinien być dopisany komentarz:  grupa 1B – Comirnaty/ Moderna.

Ważne: liczba szczepionek jest ograniczona. Dla grupy 1b przewidziana została dodatkowa liczba 30 dawek na 1 populacyjny punkt szczepień, Szczepienia będą realizowane po 22.03.2021 r. – zgodnie z przyjętym terminem szczepień. Osoby z grupy 1B w SPZOZ Pomiechówek zostaną zaszczepione szczepionką mRNA Comirnaty (Pfizer).

Osoby, które nie zarejestrują się - będą miały możliwość wykorzystania wolnych miejsc w przypadku pacjentów, którzy odwołają swoje szczepienie lub nie zostali zakwalifikowani do szczepienia ze względów zdrowotnych.

 

Ozdrowieńcy

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (ozdrowieńcy), są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Osobom którym przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione do poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 bez konieczności upływu terminu (więcej w: Dziennik Ustaw z 2021 poz. 436).

Skierowania na szczepienie wystawiane są centralnie (automatycznie) przez Ministerstwo Zdrowia.
 

O czym należy pamiętać przed szczepieniem:

 • wypełnić ODPOWIEDNI kwestionariusz kwalifikujący do szczepienia w dniu szczepienia (najlepiej w zaciszu domowym), kwestionariusz można pobrać osobiście w rejestracji SPZOZ lub na stronie internetowej
 1. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (dokument do pobrania)
 2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osób z grupy 1B przeciw COVID-19 (dokument do pobrania)
 • spisać listę leków przyjmowanych na stałe
 • osoby z grupy 1B dodatkowo przedkładają przed szczepieniem zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację z historią choroby lub kartę DiLO
 • nie należy odstawiać leków stosowanych w leczeniu przewlekłym (przyjmowanych na stałe)

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20