13.01.2021
Szczepienia przeciw COVID - ważne informacje

W SPZOZ Pomiechówek realizowany jest Narodowy Program Szczepień.

Obecnie stosowaną szczepionką przeciw COVID-19 jest produkt leczniczy Comirnaty, szczepionka mRNA przeciw COVID-19. Szczepionka podawana jest domięśniowo (lewe ramie) w dwóch dawkach, w odstępie co najmniej 21 dni.

Szczepienia będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem Narodowego Programu Szczepień, a skierowania na szczepienia wystawiane są automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

Podczas przeprowadzania szczepień populacyjnych - w pierwszej kolejności wystawiane będą skierowania osobom powyżej 80 roku życia (rejestracja od 15 stycznia), następnie osobom, które ukończyły 70 lat (rejestracja od 22 stycznia)

Planowany termin rozpoczęcia szczepień dla w/w grup - 25 stycznia 2021 r.

Pozostałe osoby oraz pozostałe grupy zawodowe z etapu 1 zostaną zaszczepieni w dalszej kolejności - zgodnie z Narodowym Programem Szczepień.

Od 15 stycznia 2021 r. na dedykowanej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia będzie można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 poprzez wypełnienie formularza online. W chwili, gdy rozpoczną się szczepienia właściwej grupy - na podany w zgłoszeniu adres email zostanie wysłana informacja o wystawionym e-skierowaniu, które umożliwi rejestrację na szczepienie. Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. 

Posiadając elektroniczne skierowanie należy zapisać się na szczepienie i można dokonać tego na trzy sposoby:

 1. w punkcie rejestracji SPZOZ Pomiechówek (telefonicznie)

- w celu usprawnienia rejestracji pacjentów na szczepienie przeciw COVID-19 w SPZOZ Pomiechówek uruchomiony został dodatkowy numer telefonu517-156-661

 1. dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię pod numer 989 (numer telefonu dla osób mieszkające poza Polską 22 62 62 989) 
 2. online: poprzez Internetowe Konto Pacjenta

W chwili rejestracji należy przygotować dowód osobisty w celu podania numeru PESEL oraz numer telefonu komórkowego (własny numer telefonu lub numer osoby najbliższej). Na podany numer kontaktowy w przeddzień szczepienia zostanie wysłany sms z przypomnieniem o wizycie w punkcie szczepień.

Ważne! Dostawy szczepionek są limitowane, obecnie w jednym tygodniu zostanie zaszczepionych nie więcej niż 30 osób.

Podstawowe zasady realizacji szczepień w SPZOZ:

 1. na szczepienie należy zgłosić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczonym terminem z dowodem osobistym i jeżeli to mozliwe z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu,
 2. na terenie przychodni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa np. poprzez noszenie maseczki,
 3. jeżeli pozwalają na to warunki zdrowotne - na terenie przychodni przebywają wyłącznie pacjenci bez osób towarzyszących,
 4. osoba wchodząca do przychodni powinna zdezynfekować dłonie,
 5. wszystkim osobom wchodzących na teren przychodni SPZOZ mierzona jest temperatura ciała. Pomiar dokonywany jest w sposób zdalny, bezkontaktowy i szybki, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników SPZOZ, a także umożliwia sprawne działanie placówki
 6. w pierwszej kolejności należy udać się do punktu rejestracji w celu wypełnienia wstępnej ankiety - procedura ta obowiązuje wszystkich wchodzących na teren,
 7. przed szczepieniem należy wypełnić "Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19" (dokument do pobrania) można wypełnić go w domu i przynieść na konsultację lekarską w dniu szczepienia lub pobrać w punkcie rejestracji i wypełnić na terenie przychodni,
 8. osoby w poczekalni powinny zachować odległość min. 1,5 m od siebie,
 9. w pierwszym etapie procesu szczepienia lekarz omawia wcześniej wypełniony i podpisany (czytelnie) kwestionariusz oraz kwalifikuje do szczepienia,
 10. po pozytywnej kwalifikacji lekarskiej dokonywane jest szczepienie,
 11. osoba zaszczepiona pierwszą dawką zobowiązana jest odebrać od pielęgniarki kartę przypominającą o drugiej dawce i o terminie kolejnego szczepienia,
 12. po szczepieniu zaleca się odczekać 15 minut.

W SPZOZ Pomiechówek szczepienia realizowane będą w godzinach:

Poniedziałek 15.00 - 16.30
Wtorek 10.00 - 11.30
Środa 14.00 - 15.30
Czwartek 11.00 - 14.00

 

Pozostałe (najbliższe) punkty szczepień:

 • Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Poradnia Lekarza POZ - Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100, Paderewskiego 7, tel. 22 775 21 62
 • GRAMED GRAŻYNA WLASZCZYK PRZYCHODNIA, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100, Józefa Wybickiego 14, tel. 22 775 81 47
 • VITAL MEDICA, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100, ul. Sukienna 78, tel. 501 195 869
 • Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie, Poradnia Lekarza POZ_Filia dla Dzieci, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-160, Obrońców Modlina 83/gab.nr 23, tel. 22 713 48 39
 • SPZOZ w Nasielsku, Nasielsk, 05-190, Sportowa 2, tel. 23 69 12 503
 • SPZOZ w Nasielsku, Nasielsk, Cieksyn, 05-192, Sportowa 5, tel. 23 69 35 005
 • Nowodworskie Centrum Medyczne, Filia Zakroczym, 05-170, Rynek 8, tel. 22 785 00 15, 22 785 21 15

 

 

 

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70