01.01.2021
Etapy szczepień przeciw chorobie COVID-19

Szczepionki przeciw chorobie COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 finansowane są z budżetu państwa (szczepionki są bezpłatne, a szczepienie jest dobrowolne). Łącznie zostało zamówionych 62,06 mln dawek. Szczepionki podawane są domięśniowo w dwóch dawkach (odstęp między dawkami 3-4 tygodnie). Szczepionka będzie skuteczna jeżeli zostaną podane dwie dawki, a pełna ochrona przeciw chorobie COVID-19 pojawi się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki.

Rekomendacje

 1. Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19.
 2. Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią - nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.
 3. Nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenia immunosupresyjnego - nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów. 
 4. Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 nie wymaga wcześniejszej oceny poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, a dodatni wynik poziomu przeciwciał nie stanowi przeciwwskazania do szczepień przeciw COVID-19.

Gdzie można się zaszczepić?

Według informacji z Ministerstwtwa Zdrowia - rozpoczęcie zapisów na szczepienie przeciw COVID-19 najwcześniej po 15 stycznia 2021 roku. Realizacja szczepień w etapie 0 i 1 według kolejności szczepień - planowana jest na I kwartał 2021 r.

Szczepienia będą realizowane:

 • w wybranych placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zakwalifikowanych do programu szczepień),
 • innych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej),
 • mobilnych zespołach szczepiących,
 • w szpitalach rezerwowych - centra szczepienne.

Proces podania szczepionki pacjentom indywidualnym

 1. Rejestracja w POZ lub w innym wybranym przez pacjenta punkcie szczepień - ustalenie terminu i miejsca szczepienia (identyfikacja pacjenta oraz numeru dawki). 

Pacjent może zapisać się na szczepienie również przez infolinię Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 pod numerem 989.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia będzie możliwość indywidualnej rejestracji na szczepienie online - poprzez Internetowe Konto Pacjenta na podstawie e-Skierowania ważnego 60 dni od dnia wystawienia. Elektroniczne skierowanie generowane będzie automatycznie przez państwowy system informatyczny - zgodnie z przyjętą kolejnością szczepień.

 1. Zgłoszenie do punktu szczepień - przed szczepieniem wypełnienie ankiety przez pacjenta (pobierz dokument), a następnie badanie i kwalifikacja lekarska do szczepienia.

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza lub zespół szczepiący o:

 • obecnym stanie zdrowia (wysoka gorączka lub ostra infekcja uniemożliwia szczepienie w danym dniu), 
 • ciężkich reakcjach alergicznych lub zaburzeniach oddychania po jakimkolwiek szczepieniu,
 • wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które są planowane do stosowania oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach,
 • przyjmowanych lekach przeciwzakrzepowch lub problemach z krzepnięciem krwi (np.łatwo tworzą się siniaki),
 • przyjmowanych lekach wpływających na odporność (np. kortykosteroidy) oraz lekach immunosupresyjnych,
 • omdleniach po zastrzyku,
 • osłabionym układzie immunologicznym w wyniku choroby (np. zakażenie wirusem HIV).

 

 1. Szczepienie (po podaniu szczepionki należy pozostać pod obserwacją przez około 15 minut),
 2. Obserwacja własna po szczepieniu i w razie wystąpienia niepokojących działań niepożądanych należy zgłosić się do lekarza.

Jak po każdym szczepieniu mogą wystąpić działania niepożądane:

 1. bardzo często (więcej niż 1 osoba na 10)
 • w miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk,
 • zmęczenie,
 • ból głowy,
 • ból mięśni,
 • ból stawów,
 • dreszcze, gorączka.
 1. często (u maksymalnie 1 na 10 osób)
 • zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,
 • nudności.
 1. niezbyt często  (u maksymalnie 1 na 100 osób)
 • powiększone węzły chłonne,
 • złe samopoczucie,
 • ból kończyny,
 • bezsenność,
 • swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.
 1. rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 osób)
 • przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego

Kolejność szczepień

Etap 0

W tym etapie zostaną zaszczepieni

 • pracownicy ochrony zdrowia, 
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej,
 • pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,  
 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap 1

W pierwszym etapie zostaną zaszczepieni:

 • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60. roku życia począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19;
 • służby mundurowe (Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe);
 • nauczyciele.

Etap 2

W drugim etapie zostaną zaszczepione osoby:

 • w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia

Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą

 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

Etap 3

W trzecim etapie zostaną zaszczepieni:

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych,
 • powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej (osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup).

Prawo do szczepienia mają również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę i będą szczepieni w grupach wskazanych w etapach od 0 do 3.

Więcej informacji na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej (link do strony), w biuletynie na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (link do strony) oraz na stronach informujących o szczepieniu: gov.pl/szczepimysie (link do strony).

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20