10.09.2020
Kto i kiedy powinień szczepić się przeciwko grypie

Najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania zachorowania na grypę jest szczepienie przeciwko grypie. Zalecane jest ono wszystkich osobom powyżej 6 miesiąca życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, które ustali lekarz.

Warto pamiętać, że szczepienia przeciw grypie chronią przed ciężkimi objawami grypy i powikłaniami pogrypowymi wymagającymi hospitalizacji, a skuteczność szczepionki zależy od sezonu grypowego.

Kto powinien się szczepić

Ze względów epidemiologicznych wszystkie osoby, które ukończyły 6 miesiąc życia, w szczególności:

  • zdrowe dzieci (od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, a zwłaszcza dzieci od 6 do 60 miesiąca życia);
  • osoby powyżej 55 roku życia;
  • osoby mające bliski kontakt (zawodowy lub rodzinny) z dziećmi do 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi;
  • pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, a także policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
  • pensjonariusze domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Ze względów klinicznych:

  • osoby po transplantacji narządów;
  • osoby przewlekle chore: dzieci (od ukończenia 6 miesiąca życia) oraz osoby dorosłe, chorujące na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
  • osoby w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
  • dzieci z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia oraz dzieci z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
  • kobiety w ciąży lub planujące ciążę.

Kiedy się szczepić

Poziom przeciwciał, które powstają w wyniku szczepienia, spada wraz z upływem czasu, dlatego też szczepienie przeciwko grypie zalecane jest każdego roku. Zaszczepić należy się przed sezonem epidemicznym, tj. przed rozpoczęciem aktywności wirusa grypy - gdy tylko dostępna będzie w aptekach szczepionka obowiązująca w danym sezonie, najlepiej do końca października.  

Dla dzieci w wieku od 2 do 18 roku życia dostępna jest szczepionka donosowa.

Od września 2020 r. szczepionki przeciw grypie dla osób powyżej 75 roku życia są bezpłatne. Refundacja na poziomie 50% dotyczy dzieci w wieku 2-5 lat, osób dorosłych w wieku 65-74 lat, a także kobiet w ciąży i osób dorosłych w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi (np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach).

 

 

#grypa #szczepienia #kiedy się szczepić #szczepionka przeciw grypie

Źródło: Szczepienia.Info https://szczepienia.pzh.gov.pl/, Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia1, Pacjent.gov.pl https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tansze-lub-bezplatne-szczepienia-na-grype


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20