23.07.2019
e-recepta już dostępna

Recepta elektroniczna (e-recepta) to kolejny etap cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Od stycznia 2019 r. wszystkie apteki na terenie kraju mają możliwość jak również obowiązek realizacji recept elektronicznych dzięki dostępowi do platformy e-zdrowie. Obecnie w SPZOZ w Pomiechówku recepty są już wystawiane w formie elektronicznej. 

Różnice pomiędzy receptą papierową a elektroniczną:

  • otrzymując receptę elektroniczną, uzyskujesz od lekarza 4-cyfrowy kod, który należy podać wraz z numerem PESEL farmaceucie w aptece,
  • możesz otrzymać receptę drogą elektroniczną - jako SMS lub e-mail.

Zalety recepty elektronicznej: 

  • dostępna jest w każdej aptece,
  • każdy lek można wykupić w innym punkcie aptecznym, ponieważ 1 e-recepta = 1 lek,
  • okres ważności recepty elektronicznej jest taki sam jak recepty papierowej,
  • trudno zgubić dokument elektroniczny,
  • informacja o przepisanych lekach jest dostępna na indywidualnym Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak otrzymać e-receptę sms'em lub na adres e-mail w trzech ruchach:

  1. załóż PROFIL ZAUFANY
  2. aktywuj INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP)
  3. wprowadź swoje dane (numer telefonu i adres e-mai)

Profil zaufany - jest to Twój podpis elektroniczny, dzięki któremu nie wychodząc z domu załatwisz sprawy urzędowe. Możesz go założyć przez internet (poprzez konto w banku) lub w Nowym Dworze Mazowieckim, w punkcie potwierdzającym (Urząd Skarbowy, ZUS lub Starostwo Powiatowe). Szczegóły na temat profilu zaufanego dostępne są na stronie https://pz.gov.pl/dt/index.

Internetowe Konto Pacjenta - zawiera historię leczenia opłaconego przez NFZ (od 2008 r.), recepty (dane od stycznia 2019 r.), a już wkrótce także e-skierowania. Szczegóły na temat IKP dostępne są na stronie https://pacjent.gov.pl/

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20