12.06.2019
Planując wakacje, nie zapomnij o EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Karta jest dokumentem spersonalizowanym (jak dowód osobisty), lecz nie zawiera zdjęcia i wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno. Każdy kto w Polsce jest osobą ubezpieczoną (ma ubezpieczenie zdrowotne w NFZ) lub jest osobą mającą prawo do korzystania z opieki medycznej na podstawie przepisów krajowych - ma prawo do uzyskania karty EKUZ.

Leczenie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w danym kraju (nie w każdym kraju transport karetką, czy ratownictwo medyczne jest finansowane z pieniędzy publicznych). Z opieki medycznej na podstawie karty EKUZ można korzystać wyłącznie w ramach publicznego systemu opieki medycznej (nie każdy lekarz, czy poradnia medyczna honorują kartę) oraz w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.

Szczegóły, jak wyrobić kartę EKUZ dostępne są na stronie NFZ (link do strony) lub na stronie Ministertswa Cyfryzacji - Obywatel.gov.pl (link do strony).

Ważne:

W państwach członkowskich UE/EFTA systemy opieki zdrowotnej są różne i w części państw opieka medyczna ma charakter płatny (pacjent pokrywa część kosztów opieki). 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

22 785 41 20